Psychiatria
 1. Home
 2. Specjalizacje
 3. Psychiatria

Poradnia psychiatryczna Gdańsk

Psychiatra jest specjalistą medycyny zajmującym się diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem zaburzeń psychicznych, emocjonalnych oraz behawioralnych. Pomoc psychiatryczna jest nieoceniona w przypadku takich schorzeń jak depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, zaburzenia osobowości, choroba afektywna dwubiegunowa czy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

 

Psychiatra może również pomóc w sytuacjach kryzysowych, takich jak myśli samobójcze, gwałtowne zmiany nastroju lub zachowań, które mogą zagrażać zdrowiu pacjenta i jego otoczenia. Leczenie psychiatryczne często łączy metody farmakologiczne i psychoterapeutyczne, co pozwala na kompleksowe podejście do problemów pacjenta.

 

Konsultacja psychiatryczna Gdańsk

 

W Klinice Bałtyckiej w Gdańsku oferujemy kompleksowe konsultacje psychiatryczne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy są gotowi pomóc w szerokim zakresie problemów psychicznych. W ramach konsultacji oferujemy ocenę stanu psychicznego, konsultacje dotyczące farmakoterapii oraz wsparcie psychoterapeutyczne. Nasze usługi obejmują także pomoc w sytuacjach nagłych oraz długoterminowe wsparcie dla pacjentów z przewlekłymi problemami psychicznymi.

Leczone choroby psychiatryczne

 

Psychiatra zajmuje się leczeniem różnorodnych schorzeń, w tym:

 • Depresji – charakteryzującej się długotrwałym uczuciem smutku, braku energii i zainteresowania życiem.

 • Zaburzeń lękowych – takich jak lęk napadowy, fobie specyficzne i uogólnione zaburzenia lękowe.

 • Schizofrenii – choroby psychicznej, która wpływa na myślenie, emocje i zachowanie.

 • Choroby afektywnej dwubiegunowej – zaburzenia charakteryzującego się naprzemiennymi epizodami manii i depresji.

 • Zaburzeń osobowości – które wpływają na sposób myślenia, odczuwania i relacje z innymi ludźmi.

 • Zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych – polegających na występowaniu natrętnych myśli (obsesji) i powtarzalnych zachowań (kompulsji).

 • Uzależnień – od substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, narkotyki, a także uzależnień behawioralnych.

 • Zaburzeń odżywiania – takich jak anoreksja i bulimia.

 • Zaburzeń snu – takich jak bezsenność i nadmierna senność.

 • Zaburzeń adaptacyjnych – reakcje na stresujące wydarzenia życiowe.

 • Zaburzeń psychosomatycznych – manifestujących się dolegliwościami fizycznymi bez wyraźnej przyczyny somatycznej.

Objawy świadczące o pogarszającym się stanie psychicznym

Do objawów świadczących o pogarszającym się stanie psychicznym zaliczamy:

 • Ciągłe uczucie smutku lub beznadziejności – które nie ustępuje mimo prób poprawy nastroju.

 • Znaczny spadek energii – utrudniający wykonywanie codziennych czynności.

 • Zmiany w apetycie i wadze – zarówno nadmierny przyrost, jak i spadek masy ciała.

 • Trudności w zasypianiu lub nadmierna senność – wpływające na funkcjonowanie w ciągu dnia.

 • Trudności z koncentracją i podejmowaniem decyzji – utrudniające pracę i codzienne życie.

 • Myśli o śmierci lub samobójstwie – które mogą prowadzić do poważnych działań autodestrukcyjnych.

 • Uczucie niepokoju lub drażliwość – które mogą wpływać na relacje z innymi ludźmi.

 • Wycofanie z życia społecznego i rodzinnego – unikanie kontaktów z bliskimi i izolacja.

 

Pierwsza konsultacja u psychiatry

Pierwsza wizyta u psychiatry jest kluczowa w procesie diagnostycznym. Lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem, pytając o objawy, historię choroby, życie rodzinne i zawodowe. Atmosfera rozmowy jest spokojna i przyjazna, co pomaga pacjentowi otworzyć się i szczerze opowiedzieć o swoich problemach.

 

Na podstawie zebranych informacji psychiatra może zlecić dodatkowe badania lub testy psychologiczne. Pierwsza wizyta często obejmuje również omówienie planu leczenia oraz wyjaśnienie dalszych kroków w procesie terapeutycznym.

Kolejne wizyty / wizyty kontrolne

 

Kolejne wizyty mają na celu monitorowanie postępów leczenia oraz dostosowywanie terapii w miarę potrzeb. Regularne wizyty kontrolne pozwalają na ocenę skuteczności leczenia farmakologicznego oraz psychoterapeutycznego, a także na wprowadzenie ewentualnych korekt w planie leczenia.

 

Pacjenci są zachęcani do systematycznego uczestniczenia w wizytach kontrolnych, aby zapewnić ciągłość i skuteczność terapii. Kontrole mogą obejmować ocenę odpowiedzi na leczenie, monitorowanie działań niepożądanych leków oraz wsparcie w codziennym funkcjonowaniu pacjenta. Regularne wizyty u psychiatry są kluczowe dla utrzymania stabilnego stanu psychicznego i zapobiegania nawrotom choroby.

Lekarze

dr n. med. Leszek Mazurkiewicz
psychiatria

Umów wizytę lub teleporadę w naszej Klinice

Znany Lekarz

Klinika Bałtycka

Gdańsk, ul. Sucha 39A lok. 103

+48 575 772 999

recepcja@klinikabaltycka.pl