Onkologia
  1. Home
  2. Specjalizacje
  3. Onkologia

Onkologia jest dziedziną medycyny koncentrującą się na diagnozowaniu, leczeniu i badaniu raka. Onkolodzy pełnią kluczową rolę w zarządzaniu kompleksowym leczeniem onkologicznym, łącząc wiedzę z zakresu chemioterapii, radioterapii oraz chirurgii onkologicznej. Są to specjaliści, którzy nie tylko zajmują się leczeniem nowotworów, ale także prowadzą badania nad nowymi metodami terapii, a także edukują pacjentów i ich rodziny o naturze choroby, możliwościach leczenia i środkach wspomagających.

 

Współpraca onkologa z innymi specjalistami, takimi jak radiolodzy, patomorfolodzy, ginekolodzy, endokrynolodzy czy chirurdzy, jest kluczowa dla zapewnienia optymalnego planu leczenia każdemu pacjentowi.

Kiedy udać się na konsultację do onkologa?

Wizyta u onkologa jest zalecana w przypadku wystąpienia objawów sugerujących nowotwór, takich jak nieuzasadniona utrata wagi, przewlekłe zmęczenie, zmiany skórne czy guzki wyczuwalne pod skórą. Do lekarza udajemy się na konsultację bo stwierdzonym nowotworze w badaniu cytologicznym lub histopatologicznym. Lekarz omawia z pacjentem dalsze kroki leczenia i kieruje do odpowiednich specjalistów czy za zabiegi. 

 

Jeśli pacjent ma historię rodzinną chorób nowotworowych, regularne konsultacje onkologiczne mogą być zalecane jako część profilaktyki. Wczesne wykrycie raka znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie. Dlatego nie należy ignorować żadnych niepokojących objawów i jak najszybciej skonsultować się ze specjalistą.

Nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych, histopatologicznych

W przypadku wskazania w wynikach badan obecnosci komórek nowororowych w badaniej tkance, konieczna jest niezwłoczna konsultacja z onkologiem. Specjalista dokładnie przeanalizuje wyniki badań, oceni stopień zaawansowania choroby oraz zaproponuje najbardziej odpowiedni plan leczenia. Może on obejmować jedną lub kombinację różnych metod terapeutycznych, takich jak operacja, chemioterapia, radioterapia, a także nowoczesne terapie celowane i immunoterapie. Indywidualne podejście do każdego przypadku jest kluczowe, gdyż rak jest zróżnicowaną grupą chorób, a efektywność leczenia zależy od wielu czynników, w tym od typu i stopnia zaawansowania nowotworu.

Kwalifikacje do zabiegów

Kwalifikowanie pacjentów do zabiegów onkologicznych jest procesem wieloaspektowym, w którym onkolodzy dokładnie oceniają stan zdrowia, rodzaj i stopień zaawansowania nowotworu, a także ogólną kondycję pacjenta. Współpraca między onkologiem, chirurgiem, a także innymi specjalistami, jak radiolodzy czy patolodzy, jest kluczowa dla stworzenia spersonalizowanego planu leczenia. Obejmuje on nie tylko aspekty medyczne, ale także ocenę ryzyka i potencjalnych korzyści z zabiegu. W decyzji o kwalifikacji uwzględnia się również indywidualne preferencje i oczekiwania pacjenta. Celem jest zapewnienie holistycznego podejścia do leczenia, maksymalizującego szanse na sukces terapeutyczny przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka powikłań.

Klinika Bałtycka

Gdańsk, ul. Sucha 39A lok. 103

+48 575 772 999

recepcja@klinikabaltycka.pl